Aldoende is een GOEDE school

09-11-2019
Onderwijsinspectie oordeelt: "Onderwijskwaliteit op Aldoende is goed"

Voor meer informatie, bekijk het Inspectierapport.