Groepen

 
Aldoende heeft in totaal 17 groepen. Deze groepen zijn als volgt verdeeld: 5 groepen 1-2 en van de groepen 3 tot en met 8 hebben we steeds 2 parallelgroepen.  De  gemiddelde groepsgrootte per groep die de school aanhoudt is 27 leerlingen. Om voldoende leerlingen te behouden stromen jaarlijks 70 kleuters in in de kleutergroepen.

Twee weken voor de zomervakantie ontvangen de ouders informatie over de groepsindeling en de groepsleerkracht(en) van hun kind voor het volgende schooljaar. Bij langdurige afwezigheid van een leerkracht, bijvoorbeeld vanwege ziekte of zwangerschap, kunnen tussentijdse wijzigingen optreden.