OBS Aldoende maakt gebruik van twee gebouwen, beiden in de Tweede Boerhaavestraat.
De groepen 1 t/m 3  bevinden zich op nummer 22. De groepen 4 t/m 8 op nummer 47.
U kunt ons per mail bereiken op info@obsaldoende.nl

Aldoende 1
Tweede Boerhaavestraat 22
1091 AN Amsterdam
020 - 665 2663

Aldoende 2
Tweede Boerhaavestraat 47
1091 AL Amsterdam
020 - 468 5909