Ouderraad

De Ouderraad helpt de school door het (mede) organiseren van allerlei activiteiten die het schoolleven extra leuk maken, zoals het Beginfeest, de AvondVierdaagse, sportdagen etc. Ook nemen wij het initiatief bij de voorbereiding voor feestelijke momenten zoals de viering van Sinterklaas, Kerst en Pasen. Om dit allemaal mogelijk te maken, werkt de Ouderraad samen met de klassenouders, en beheert de Ouderraad het Ouderfonds, waarin alle ouderbijdragen terecht komen.

Samen met de klassenouders en alle andere ouders die het leuk vinden om af en toe mee te helpen op school, blijft Aldoende zo een prachtschool. Heb je vragen of wil je je aanmelden om mee te helpen, stuur ons dan een mailtje: ouderraad@obsaldoende.nl


De OR bestaat uit: vlnr:
Milore Njououo - Natalja Schoorlemmer - Mireille Steenkamer - Raymond  - Roma Pijlman