Praktische informatie

Schooltijden
De school werkt met een continurooster. Dit houdt in dat alle groepen (1 t/m 8) - maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag - les hebben van 8.30 – 14.00 uur. Er zijn 2 pauzes; een kleine van een kwartier en een grote van een half uur. Kinderen krijgen 5 dagen 5 uur per dag les. Na aftrek van de vakanties, vrije dagen en studiedagen, blijven er 940 lesuren per jaar over. Aan het begin van het schooljaar stelt de school voor elke klas een lesrooster per week vast. Dit rooster sluit aan bij de kerndoelen die het onderwijs aan de diverse vakgebieden voorschrijft.

Aldoende 1
De leerlingen van Aldoende 1 worden ‘s ochtends door hun ouders naar de klas gebracht. De leerlingen worden in de school door ouders opgehaald. Om een te grote drukte bij de voordeur en in de gangen zo goed mogelijk te spreiden zal de groepsleerkracht hiervoor met u een plek afspreken.

Aldoende 2
In Aldoende 2 kunnen de leerlingen ’s ochtends door hun ouders naar de klas gebracht worden. Bij het ophalen om 14.00 uur verzoeken we de ouders vriendelijk om buiten te wachten. Soms dient een leerling nog wat werk af te maken. Dit kan tot uiterlijk 14.15 uur. Duurt het langer, dan zal daarover contact worden gezocht met de ouders.

Eten en drinken op school
Op twee momenten gedurende de lesdag wordt er gezamenlijk gegeten en gedronken; tijdens het 10-uurtje en in de lunchpauze.  We vragen aan ouders om de kinderen fruit of groenten mee te geven voor de ochtend en brood voor de lunchpauze. Wat betreft het drinken kunt u natuurlijk kiezen voor water. Indien u kiest voor iets anders, liefst zo gezond mogelijk.
 
Traktaties
Wanneer een kind jarig is, mag het kind een kleinigheid uitdelen in de klas. Ook hier vraagt school de medewerking van ouders om de traktatie zo gezond mogelijk te maken.

Mobiele telefoons
Mobiele telefoons zijn niet toegestaan bij ons op school. Bij calamiteiten mag de leerling altijd de telefoon van de school gebruiken. Slechts in hoge uitzondering kan van deze regel afgeweken worden. Ouders/verzorgers dienen hiervoor een schriftelijk verzoek in bij de leerkracht. Indien kinderen een telefoon meenemen naar school, blijft deze in hun tas. Bij diefstal verlies of  beschadiging van de telefoon is de school niet verantwoordelijk.

Scholen op de Kaart:
Veel achtergrondinformatie over onze school kunt u terugvinden op www.scholenopdekaart.nl Dit is een platform waar u snel en gemakkelijk scholen kunt vergelijken en wij met regelmaat protocollen en beleidsplannen publiceren. 
 
Agenda
17december
Kerstkoor
18december
Kerstkoor