Schoolgids

Scholen verschillen in schoolklimaat, werkwijze en onderwijsresultaten. Dat maakt kiezen voor een basisschool niet eenvoudig. Om belangstellende ouders te helpen bij het kiezen voor een basisschool heeft het team van Aldoende deze schoolgids samengesteld. In deze gids vindt u onze visie op onderwijs en een impressie van onze dagelijkse schoolpraktijk. Bovendien laten we zien hoe we bezig zijn de kwaliteit van ons onderwijs regelmatig te meten en te verbeteren. We hopen dat u deze schoolgids met belangstelling leest. Als de tekst vragen of suggesties bij u oproept, dan horen we dat graag!

Schoolgids 2018-2019 (1).pdf