Team

Leerkrachten

  maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
Groep 1-2 A
 
Mirjam Unger Mirjam Unger Mirjam Unger Mirjam Unger /
Siree van der Velde
Siree van der Velde
Groep 1-2 B
 
Sabine Assies Sabine Assies Laura Bremmers Sabine Assies Sabine Assies
Groep 1-2 C
 
Jelle Soethout Jelle Soethout Jelle Soethout Jelle Soethout Jelle Soethout
Groep 1-2 D
 
Femke Reints Femke Reints Femke Reints Femke Reints Femke Reints
Groep 1-2 E
 
Mariëtte Blom     Mariëtte Blom Mariëtte Blom Mariëtte Blom Petra van der Poort
Groep 3 A
 
Marieke Hooning Rommie Kuindersma Marieke Hooning Marieke Hooning Marieke Hooning
Groep 3 B
 
Hugo Smeijer Hugo Smeijer Hugo Smeijer Hugo Smeijer Hugo Smeijer
Groep 3 C
 
Marieke Janssen Marieke Janssen Marieke Janssen Marieke Janssen Marieke Janssen
Groep 4 A
 
Michelle Abcouwer /
Eva van Veen
Michelle Abcouwer Michelle Abcouwer Michelle Abcouwer Michelle Abcouwer
Groep 4 B
 
Quinda Vader Eva van Veen Quinda Vader Quinda Vader Quinda Vader
Groep 5 A
 
Els Vereecken Els Vereecken Els Vereecken Els Vereecken Els Vereecken
Groep 5 B
 
Anat Ginton Anat Ginton / 
Mariëtte van den Berg
Mariëtte van den Berg Anat Ginton Anat Ginton
Groep 6 A
 
Steven Schilp Steven Schilp Steven Schilp Steven Schilp Steven Schilp
Groep 6 B
 
Layla Dam Kirsten Zuurbier Kirsten Zuurbier Kirsten Zuurbier Layla Dam
Groep 7 A
 
Mia Saric Mia Saric Mia Saric /
Meryam Dammen
Meryam Dammen Meryam Dammen
Groep 7 B
 
Jeffrey van Beveren /
Sabba Butt
Jeffrey van Beveren /
Sabba Butt
Jeffrey van Beveren Jeffrey van Beveren Jeffrey van Beveren
Groep 8 A
 
Ilana Proeskie Ilana Proeskie Ilana Proeskie Ilana Proeskie Ilana Proeskie
Groep 8 B
 
Jolanda Brinkman Jolanda Brinkman Demetrio Erken Jolanda Brinkman Jolanda Brinkman


Vakleerkrachten

Maarten van Beek
Leerkracht Bewegingsonderwijs
maandag t/m vrijdag
Laura Bremmers
Vakleerkracht koken
dinsdag
Det van de Vorstenbosch
Vakdocent Dans/Drama
woensdag t/m vrijdag
Evelien de Vink
Vakleerkracht Spraak/Taal
donderdag & vrijdag
Tineke Veenhof
Vakdocent Dans/Drama
donderdag
 

Onderwijsondersteuning 

Gita Samoedjh
Administratie
maandag t/m vrijdag
Tini van Rooijen
Conciërge Aldoende 2
maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag
Maike Sinester
Onderwijsassistente
maandag t/m vrijdag
Walter Kraak
Conciërge Aldoende 1 en 2
dinsdag & woensdag

Interne begeleiding

Arjan Gloudemans
Intern begeleider
maandag, donderdag & vrijdag
Gees van der Schoor
Intern begeleider
dinsdag t/m donderdag

Directie

Michel Zegwaard
Directeur
maandag t/m vrijdag