4-jarigen

Informatieochtenden voor nieuwe ouders
Ieder jaar organiseren wij drie ochtenden voor geïnteresseerde ouders. Tijdens deze kennismakingsochtend komt u meer te weten over onze school en hoe wij werken en krijgt u een rondleiding door de school. Dit schooljaar is er een informatieochtend op:

dinsdag   3 oktober 2017  van 09.00 uur - 10.30 uur
dinsdag 28
november 2017 van 09.00 uur -10.30 uur
dinsdag 20 februari 2018 van 09.00 uur -10.30 uur
dinsdag 15 mei 2018 van 09.00 uur -10.30 uur

U hoeft zich niet vooraf aan te melden. We starten direct om 9.00 uur in Aldoende 2 (Tweede Boerhaavestraat 47), kom dus graag iets eerder voor een kopje koffie.

Aanmelden voor de basisschool
Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Sinds vorig jaar zijn bijna alle basisscholen in Amsterdam overgegaan op een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid. Hiermee is een einde gekomen aan de verschillende regels per stadsdeel, wijk of school.

Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het aanmeldingsformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid. U kunt uw kind alleen aanmelden door dit aanmeldformulier voor de basisschool in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.

De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn als volgt:
  Geboren tussen Sluitingsdata aanmelding Plaatsingsdata, gevolgd door bericht aan ouders Inschrijven
& intakegesprek
Start vierjarigen
1. 1 mei t/m 31 augustus 2014 t/m do. 2 nov. 2017 Do. 8 nov. 2017;
12/13 nov. bericht ouders
t/m 30 november 2017 Vanaf 1 mei 2018
2. 1 september  t/m 31 december 2014 t/m do. 8 maart 2018  Do. 15 maart 2018;
19/20 maart bericht ouders
Maart t/m 12 april 2018 Vanaf sept. 2018
3. 1 januari t/m 30 april 2015 t/m vr. 1 juni 2018 Do. 7 juni 2018;
11/12 juni bericht ouders
Juni t/m 4 juli  2018 Vanaf 1 jan. 2019
4. 1 mei t/m 31 augustus 2015 t/m do. 1 nov. 2018 Do. 8 nov. 2018;
12/13 nov. bericht ouders
t/m 30 november 2018 Vanaf 1 mei 2019


U kunt de uitleg en het formulier ook vinden op onderstaande link naar de website van de gemeente.