4-jarigen

Informatieochtenden voor nieuwe ouders
Ieder jaar organiseren wij informatie- ochtenden voor geïnteresseerde ouders. Tijdens deze kennismakingsochtend komt u meer te weten over onze school en hoe wij werken en krijgt u een rondleiding door de school. Dit schooljaar zijn er nog informatieochtenden op:
 

maandag  7 oktober      2019 van 09.00 uur -10.30 uur
maandag  9 december  2019 van 09.00 uur -10.30 uur
maandag  3 februari      2020 van 09.00 uur -10.30 uur
maandag  9 maart         2020 van 09.00 uur -10.30 uur
maandag 18 mei            2020 van 09.00 uur -10.30 uur

U hoeft zich niet vooraf aan te melden. We starten direct om 9.00 uur in Aldoende 2 (Tweede Boerhaavestraat 47), kom dus graag iets eerder voor een kopje koffie.

Aanmelden voor de basisschool
Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Sinds vorig jaar zijn bijna alle basisscholen in Amsterdam overgegaan op een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid. Hiermee is een einde gekomen aan de verschillende regels per stadsdeel, wijk of school.

Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het aanmeldingsformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid. U kunt uw kind alleen aanmelden door dit aanmeldformulier voor de basisschool in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.

De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn als volgt:
  Geboren tussen Sluitingsdata
 aanmelding    
Plaatsingsdata, gevolgd door bericht aan ouders Inschrijven
& intakegesprek
Start vierjarigen
1. 1 januari t/m 30 april 2015 t/m vr. 1 juni 2018 Do. 7 juni 2018;
11/12 juni bericht ouders
Juni t/m 4 juli  2018 Vanaf 1 jan. 2019
2. 1 mei t/m 31 augustus 2015 t/m do. 1 nov. 2018  Do. 8 nov. 2018;
12/13 nov. bericht ouders
t/m 30 november 2018 Vanaf 1 mei 2019
3. 1 september t/m 31 december 2015 t/m 06 maart 2019 Do. 14 maart 2019
18/18 maart bericht ouders
Maart t/m 12 april 2019 Vanaf 1 september 2019
4. 1 januari t/m 30 april 2016 t/m 05 juni 2019 Do. 13 juni 2019
17/18 juni bericht ouders
Juni t/m 05 juli 2019 Vanaf 1 januari 2020
5. 1 mei t/m 31 augustus 2020 t/m 1 november 2019 Do. 07 nov. 2019
11/12 nov. bericht ouders
t/m 03-12 2019 Vanaf 1 mei 2020

De volledige procedure staat beschreven in deze brochure:
Brochure Naar de basisschool 2019-2020.pdf

U kunt de uitleg en het formulier ook vinden op (onderstaande link naar) de website van de gemeente.