Cultuurbeleid

Cultuureducatie is op Aldoende een speerpunt, want door dans, drama, beeldende vorming en muziek kijk je anders naar jezelf en de wereld om je heen. In onze school brengen we kunst dichtbij het kind. Naast (zelfontwikkelde) doorgaande leerlijnen blijven we van het aanbod van externen gebruik maken en waarderen we hun specifieke kennis, kunde en entourage. Kinderen krijgen de gelegenheid zich op een andere manier, in een andere omgeving waar ze misschien nooit meer komen, hun eigen mogelijkheden en talenten te ontdekken.

Ook Helen Parkhurst propageert om in het werken aan taken de expressievakken en activiteiten als sport, toneel en amusement te integreren. Over de integratie van het kunstvakonderwijs in het curriculum zegt ze: "Art belongs to the school, not just to the art instructor. If it is merely work done in the studio, to be seen at the time of the annual exhibit, it is dead. It should be felt in every department." (Parkhurst, 1922)

Ten slotte zien wij parallellen tussen cultuureducatie en huidige trend rondom de 21st Century Skills. Om onze kinderen op de toekomstige maatschappij voor te bereiden is het ontwikkelen van het kritisch en creatief denken, probleemoplossend denken en sociale en culturele vaardigheden essentieel.

Hieronder vindt u het actuele cultuurbeleidplan van Daltonschool Aldoende.
Cultuurbeleid Aldoende 2018-2022.pdf