Ouderraad

De Ouderraad helpt de school door het (mede) organiseren van allerlei activiteiten die het schoolleven extra leuk maken, zoals het Beginfeest, de AvondVierdaagse, sportdagen etc. Ook nemen wij het initiatief bij de voorbereiding voor feestelijke momenten zoals de viering van Sinterklaas, Kerst en Pasen. Om dit allemaal mogelijk te maken, werkt de Ouderraad samen met de klassenouders, en beheert de Ouderraad het Ouderfonds, waarin alle ouderbijdragen terecht komen.

Samen met de klassenouders en alle andere ouders die het leuk vinden om af en toe mee te helpen op school, blijft Aldoende zo een prachtschool. Heb je vragen of wil je je aanmelden om mee te helpen, stuur ons dan een mailtje: ouderraad@obsaldoende.nl

De ouderraad werkt met een budget dat door de ouders bijeen gebracht wordt via de ouderbijdrage. De ouderbijdrage is vastgesteld op € 30,- per schooljaar. Dit is in principe een vrijwillige bijdrage.
 


De OR bestaat uit: 
Raymond Liefeld
Cassandra Salvo
Loreen pierau 
Melissa Mellers
Milore Njoupouo 
Nadia Chaaban 
Luuk Bosboom
Mireille Steenkamer