Praktische informatie

Schooltijden
De school werkt met een continurooster. Dit houdt in dat alle groepen alle dagen les hebben van 8.30 - 14.00 uur. Er zijn 2 pauzes; een kleine van een kwartier en een grote van een half uur. Kinderen krijgen 5 dagen 5 uur per dag les. Na aftrek van de vakanties, vrije dagen en studiedagen, blijven er 940 lesuren per jaar over. Aan het begin van het schooljaar stelt de school voor elke klas een lesrooster per week vast. Dit rooster sluit aan bij de kerndoelen die het onderwijs aan de diverse vakgebieden voorschrijft. U kunt onze jaarkalender hier vinden.
Aldoende 1
De leerlingen van Aldoende 1 worden 's ochtends door hun ouders naar de klas gebracht. De leerlingen worden in de school door ouders opgehaald. Om een te grote drukte bij de voordeur en in de gangen zo goed mogelijk te spreiden zal de groepsleerkracht hiervoor met u een plek afspreken.

Aldoende 2
In Aldoende 2 kunnen de leerlingen 's ochtends door hun ouders naar de klas gebracht worden. Bij het ophalen om 14.00 uur verzoeken we de ouders vriendelijk om buiten te wachten. Soms dient een leerling nog wat werk af te maken. Dit kan tot uiterlijk 14.15 uur. Duurt het langer, dan zal daarover contact worden gezocht met de ouders.

Eten en drinken op school
Op twee momenten gedurende de lesdag wordt er gezamenlijk gegeten en gedronken; tijdens het 10-uurtje en in de lunchpauze.  We vragen aan ouders om de kinderen fruit of groenten mee te geven voor de ochtend en brood voor de lunchpauze. Wat betreft het drinken kunt u natuurlijk kiezen voor water. Indien u kiest voor iets anders, liefst zo gezond mogelijk. Wanneer een kind jarig is, mag het kind een kleinigheid uitdelen in de klas. Ook hier vraagt school de medewerking van ouders om de traktatie zo gezond mogelijk te maken. Ons beleid rondom gezond eten en drinken is vastgelegd in onderstaand document.

Anti-pestprotocol
Op Aldoende zijn er twee methoden aanwezig waar leerkrachten gebruik van maken, te weten:

  • Kinderen en hun sociale talenten (voor de groepen 3 t/m 8)
  • Ko Totaal 

Mobiele telefoons
  • Wanneer ouders het wenselijk vinden dat hun kinderen een mobiele telefoon meenemen naar school, staan we dat toe.
  • Tijdens de schooluren blijft de telefoon in de tas of in de la en staat deze uit.
  • In opdracht van de leerkracht kunnen kinderen tijdens schooltijd gebruik maken van de schooltelefoon om hun ouders te bellen.
  • Mocht blijken dat kinderen tijdens schooltijd hun telefoon gebruiken, dan neemt school de telefoon in en kunnen ouders deze na schooltijd bij de leerkracht ophalen.
  • School is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van de mobiele telefoons.
Scholenopdekaart.nl
Op de website van scholenopdekaart.nl staat meer informatie over OBS Aldoende.